Vodní cesta

Cílem tohoto projektu je výstavba nové plavební komory v úseku Praha - Staré Město. Projekt připravovaný Ředitelstvím vodních cest se v současnosti nachází v procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Podle závěru zjišťovacího řízení ze dne 3. 6. 2014 má záměr potenciální významný vliv na životní prostředí, a bude tedy vyhodnocen v úplném procesu EIA (z anglického Environmental Impact Assessment).

Výstavba se plánuje z důvodu potřebnosti řešení přetížení stávajícího plavebního stupně Smíchov. Tento závěr je přijímán i některými klíčovými aktéry a je navíc podpořen i dosavadním, byť sporým, mediálním obrazem případu.

Vizualizace: Takto by to vypadalo, přidaná je část vlevo.

Zde jsou však problémy, které vyvstanou:

  • Zvýšení hluku v lokalitě - nábřeží je příjemným místem na procházky a odpočinek.
  • Velká zátěž na životní prostředí - to se přímo dotkne zdravotního stavu nejen lidí, ale také stromů v áleji.
  • Oslabení imunity dětí, které si budou hrát na hřišti na Dětském ostrově
  • Zápach ze zplodin lodí - lodí bude plout opravdu hodně.
  • Projekt je časově i finančně náročný.

Nutno poznamenat, že z vodního koridoru budou těžit pouze soukromé společnosti. Dojde ke zvýšení lodní dopravy y nynějších 23 tisíc lodí na 35 tisíc lodí ročně. Postižená oblast je navíc v památkové zóně UNESCO.

Stávající vodní cesta je široká 15 metrů. Plánovaná výstavba by rozšíříla koridor až na 29 metrů. Nejvíce by změnu pocítili právě Pražané bydlící v těsném okolí. Podle nich se už teď v létě nedá otevřít okno. A to kvůli hluku a výparům, které přinášejí zápach.

Podpořte nás v petici proti výstavbě

 

Dokumentace

 

Shrnutí situace

Vyjádření MČ Prahy 5 2016

Memorandum-Rozšíření analýzy problematiky emisí lodních motorů a kvality paliva

Vyjádření spolku k EAI dokumentaci záměru "Plavební komora Praha − Staré Město"

Vizualizace záměru

Potenciál a rozvoj vodní dopravy v Praze, prezentace Jan Skalický

Vyjádření MČ Praha 5 2014 2014

Vyjádření MČ Praha 1

Vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy

Vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy

Zahájení zjišťovacího řízení -hygienicka stanice Praha

Zahájení zjišťovacího řízení Česká Inspekce životního prostředí

Závěr zjišťovacího řízení - Ministerstvo životního prostředí

 

Kde se o nové vodní cestě psalo:

Pražský patriot - informace o nové vodní cestě

Šíbr od vody - můž, který stojí za pádem koalice Praha 5

Jan Skalický: Vltava v Praze potřebuje novou plavební komoru „Staré Město"